A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do drogi krajowej Nr 8

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Zarząd Powiatu w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
  Zambrów, dnia 02.08.2010 r.
  oznaczenie sprawy RI-3421/p-11/10

  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) Zarząd Powiatu Zambrowskiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ przebudowy drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie-do drogi krajowej Nr 8 wpłynęło trzy oferty j.n.:
  1. DROTECH Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok – cena brutto 156 160,00zł
  2. Krzysztof Święcki ul. Papieża Jana Pawła II 12a/27, 18-300 Zambrów – cena brutto 138 500,00zł
  3. DROGOWSKAZ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, W. Grzybowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok – cena brutto 124 440,00zł

  Najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 3 złożona przez firmę: DROGOWSKAZ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, W. Grzybowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
  Cena wybranej oferty wynosi 124 440,00 zł (brutto), w tym cena netto 102 000,00 zł, podatek VAT 22% w kwocie 22 440,00 zł.
  Umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Przewidywany termin zawarcia umowy 09 sierpnia 2010 r.
  W sprawie warunków i terminu podpisania umowy należy skontaktować się z Wicestarostą Powiatu Zambrowskiego w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
  Przed podpisaniem umowy należy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie oraz harmonogramem realizacji inwestycji do zatwierdzenia przez zamawiającego.
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
  Oferta 3 - 124 400,00zł /124 400,00zł x 100 punktów = 100,00
  Oferta 1 – 124 400,00zł /156 160,00zł x 100 punktów = 79,66
  Na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 3, zawiadamia się, że w postępowaniu został wykluczony Wykonawca Krzysztof Święcki, ul. Papieża Jana Pawła II 12a/37, 18-300 Zambrów.
  Podpisał
  Stanisław Krajewski Wicestarosta Zambrowski


  Data wprowadzenia: 2010-07-30 1532
  Data upublicznienia: 2010-07-30
  Art. czytany: 3036 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  Autor dokumentu: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski