A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatów szacunkowych części nieruchomości - ul. Częstochowska w Białymstoku
» Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa mostu na przepust w m. Pęchratka Polska
» Ogłoszenie o zamówieniu - remont drogi powiatowej Nr 2000B w m. Sędziwuje
» Uchwała Nr 161/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 'Ścisłe nauki i dobre chęci - to nas kręci!'
» Uchwała Nr 160/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 'Postaw na sukces'
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Wyjaśnienia do SIWZ - inwestycja 'Budowa sali sportowej przy ZS Nr 1 w Zambrowie'

  Zambrów, dnia 09.04.2010r.
  RI.3421/p-2/10

  WYJAŚNIENIE TREŚCI
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych opublikowanej – tekst jednolity - w Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.;

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoZarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wykonawcy zwrócili się z prośbą, przesłaną do nas faksem w dniu 07.04.2020r. o wyjaśnienie siwz:
  Pytanie 1
  W projekcie wykonawczym znajdują się dwa rysunki E-16 przedstawiające schematy ideowe instalacji oddymiania i nagłośnienia. Na schemacie, na którym widoczne są instalacje Parteru, I Piętra oraz hali sportowej widocznych jest 6 czujników liniowych , które nie zostały ujęte w
  przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota”. Czy należy je uwzględnić w ofercie? W legendzie instalacji nagłośnienia (ten sam rysunek) w skład centrali nagłośnienia wchodzi Wzmacniacz miksujący T240M ITC -3szt, natomiast w przedmiarze „PRZEDMIAR - roboty elektryczne ZSnr1Grota” występuje tylko jedna sztuka. Jaka jest poprawna ilość w/w urządzenia? Na drugim schemacie, na którym widoczna jest instalacja klatki schodowej składająca się z przycisku przewietrzania np. Mercor LT – 1szt, siłownika klapy – 1szt, centrali oddymiania np. Mercor MCR9705-10A – 1szt, czujnika optycznego np. Mercor DOR-40+G-40 -1szt, ręcznych ostrzegaczy pożarowych np. Mercor ROP – 2szt. Czy należy uwzględnić w/w urządzenia w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :W przedmiarze należy uwzględnić 6 czujników liniowych występujących na I piętrze, zestawienie materiałów przykładowych w opisie technicznym. Należy przyjąć 3 wzmacniacze T240M ITC. Urządzeń wypisanych w zapytaniu nie należy uwzględniać.
  Pytanie 2
  W opisie technicznym projektu wykonawczego – pkt.13 Instalacja urządzeń technologicznych węzła, przewiduje się regulację temperatury z zastosowaniem elektronicznego regulatora ECL Comfort 300-C47, czujników temperatury, elektrozaworów i termostatów ograniczających. Czy w/w urządzenia należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to jakiego typu mają to być urządzenia i jaka jest ich ilość? W jakich pozycjach w przedmiarze należy je ująć? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Wyżej wymienionych urządzeń nie należy uwzględniać w ofercie br. elektrycznej , urządzenia uwzględnione w zestawieniu materiałów wyposażenia kotłowni.
  Pytanie 3
  W opisie technicznym projektu wykonawczego – pkt.13 Instalacja urządzeń technologicznych węzła oraz na rysunkach E-20 i E-21 przedstawione są pompy obiegowe i cyrkulacyjne wraz z automatyką i sterowaniem. Czy należy uwzględnić w ofercie w/w instalację? Jeśli tak, to prosimy o podanie typów urządzeń wchodzących w skład tej instalacji oraz ich ilości. Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze zawierających te urządzenia. Prosimy o zmianę dokumentacji.
  Odpowiedź : Wyżej wymienionych urządzeń nie należy uwzględniać w ofercie br. elektrycznej , urządzenia uwzględnione w zestawieniu materiałów wyposażenia kotłowni.

  Pytanie 1
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 28 występują przewody kabelkowe – 694m. Jakiego typu są to przewody?? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 2
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 123 występują przewody izolowane jednożyłowe – 30m. Jakiego typu są to przewody?? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 3
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 36, 53, 85, 115 występują rury o śr. do 20mm; poz. 116 – rury o śr. do 28mm; poz. 2,17 – rury o śr. do 140mm. Prosimy o podanie dokładnych typów w/w rur i uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź:
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 4
  W opisie projektu wykonawczego – pkt.6 Wewnętrzne linie zasilające podane są przewody, zasilające poszczególne rozdzielnice oraz ich długości. Długości te nie zgadzają się z długościami przewodów uwzględnionych w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 18-26. Jakie długości WLZ-tów należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o zmianę dokumentacji.
  Odpowiedź : W budynku należy ułożyć następujące WLZ-ty
  a) 5x LgY 10mm²/ DVK50 dł= 24m – z RG do rozdzielnicy TSG
  b)5x LgY 70mm²/ DVK75 dł=49 m – z RG do TCO
  c)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=31 m – z RG do TWE
  d)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=26 m – z RG do TR-1
  e)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=21 m – z RG do TR-2
  f)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 37m – z RG do TR-3
  g)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 19m – z RG do TR-4
  h)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 50m – z RG do TR-5
  i)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 75m – z RG do TR-6
  j)YKY 5x6mm²/ DVK50 dł= 78m – z RG do TRG

  Pytanie 5
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 54-69 występuję 226 opraw, natomiast w opisie technicznym projektu wykonawczego – rysunki E-4 i E-5, występuję łącznie 245 opraw różnego typu. Prosimy o podanie typów opraw z właściwymi ilościami.
  Odpowiedź : Należy przyjąć oprawy ilość przykładowych opraw:
  oprawa GEWISS FRYBAY A/S 250W kompletna- 24szt
  oprawy świetlówkowe Philips TCS125 2x36- 80szt
  oprawy świetlówkowe Philips Pacyfic 2x36W – 20szt
  oprawy świetlówkowe SU-MA CITY 1836 – 8szt.
  oprawy KanluX ZEW 235J 2x35W – 8szt.
  oprawy świetlówkowe Brilux ALTA 18W – 31szt
  oprawy Kanlux Shrak EL-60 – 26.szt
  oprawy awaryjna Brilux ERGO208 2x8W 3H - 1szt
  oprawy awaryjna z piktogramem Brilux ERGO208 2x8W 3h- 7szt
  oprawy świetlówkowe Philips TCW216/158 1xTLD58W z modułem awaryjnym - 18szt
  oprawa świetlówkowa Philips TCS 125 2x58 - 5szt.
  oprawy świetlówkowe Kanlux BART EL-260 2x14W - 10szt
  oprawa NOWA OPHba 400W ELGO kompletna z siatką - 4szt
  oprawa Philips Tempo 3 MWF 330 1xHPI-T400 - 1 szt.
  oprawa Philips Tempo 3 MWF 330 1xHPI-T250 - 2 szt
  Pytanie 6
  W projekcie wykonawczym – rysunek E-8 uwzględnia się bednarkę FeZn 30x4 oraz drut DFeZn fi 8 w RL18. Czy w/w materiały należy uwzględnic w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie pozycji przedmiaru, w której należy je wpisać oraz poprawny obmiar.
  Odpowiedź : Należy uwzględnić bednarkę FeZn 30x4 oraz DFeZn fi8.
  Punkt 78 – Przedmiaru robót- zamiast 156 m bednarki FeZn 30x4 należy przyjąć drut DFeZn fi8. 156m.
  Dodatkowo należy dodać 25m bednarki FeZn 30x4.
  Pytanie 7
  W opisie projektu wykonawczego – pkt.12 Instalacja systemu oddymiania przewidziane jest zastosowanie przewodów YnTKSYekw 1x2x1,0mm2 w rurce RB16, oraz przewodu HTKSHekw 1x2x1,0mm2, natomiast w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” w instalacji p.poż uwzględnia się wykorzystanie przewodu YnTKSYekw 4x2x0,8mm2. Jaki przewód należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Należy przyjąć przewód YnTKSYekw 1x2x1.0mm2 oraz HTKSHekw 1x2x1.0mm2 w długości 120m układanie pod tynkiem.
  Pytanie 8
  Prosimy o podanie poprawnych typów i ilości przewodów w instalacji elektrycznej węzła CO, ponieważ typy przewodów opisane w projekcie wykonawczym – pkt.13 Instalacja technologiczna węzła są inne niż przewody zawarte w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota”.
  Odpowiedź : Należy przyjąć przewody w przedmiarze pozycja 111 zamiast YLY3x2,5mm2 przewód YDY3x2,5mm2
  pozycja 112 zamiast YLY3x1,5mm2 przewód YDY3x1,5mm2, należy dodać 25m YLY 5x1,5mm2 25m
  wciągany do rurki
  Pytanie 9
  W przedmiarze instalacji elektrycznych ” PRZEDMIAR-przyłącze telefoniczne ZSnr1Grota” – poz 3-6 oraz 12,13 występują kable nieznanego typu. Prosimy o podanie typów i ilości kabli, które należy uwzględnić w ofercie.
  Odpowiedź : Należy przyjąć następujące przewody i orurowanie;
  Poz. 1.3 5x4x0.5 2x2x0.5
  Poz. 1.4 5x4x0.5
  Poz. 1.5 2x2x0.5
  Poz. 1.6 5x4x0.5
  Poz. 1.1 rura HDF 110/6.3
  Poz. 1.2 rura A 110PS
  Pytanie 10
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne garażo-śmietnik ZSnr1Grota” poz. 6-9 występują kable i przewody kabelkowe nieznanego typu. Prosimy o podanie typów i ilości kabli, które należy uwzględnić w ofercie.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 11
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne garażo-śmietnik ZSnr1Grota” poz. 16-18 występują oprawy – 13 szt., natomiast na rys. RZUT PARTERU w projekcie wykonawczym widocznych jest 15 opraw różnego typu. Prosimy o podanie poprawnych ilości opraw.
  Odpowiedź : Wystąpił błąd w opisie .Należy przyjąć 13 opraw :
  Tak jak na przedmiarze
  7 oprawa 2x36W w pomieszczeniu
  1 oprawa Plafon techniczny 60W
  5 opraw zewnętrznych dekoracyjnych
  Pytanie 12
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 6 występuję rozdzielnica RG – szt 10. Jaki jest poprawny obmiar dotyczący tej pozycji. Prosimy o poprawienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Poprawny obmiar – 1 szt.
  Pytanie 13 : poz. 25 odnosi się do ściany żelbetowej gr. 10 cm. Brak pogrubienia o 14 cm. Czy należy dodać pozycję obliczającą pełną grubość ściany żelbetowej.
  Odpowiedź : poz. 25 KNR 202 0255-01 i 0255-07 dotyczy ściany gr. 24cm i tak należy wycenić
  Pytanie 14 : w poz. 59 jest płyta żelbetowa gr. 10 cm, Czy należy doliczyć pogrubienie o 14 cm, do 24 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
  Odpowiedź : poz.59 KNR 202 0256-03 i 0256-04 dotyczy płyty gr. 24cm i tak należy wycenić
  Pytanie 15 : poz. 60 j w lecz 2 cm
  Odpowiedź : poz.60 KNR 202 0256-03 i 0256-04 dotyczy płyty gr. 12cm i tak należy wycenić
  Pytanie 16 : poz. 75 – proszę o podanie grubości i gęstości wełny mineralnej opisanej tą pozycją
  Odpowiedź : poz.75 gr. izolacji 15cm
  Pytanie 17: w poz. 120 brak pogrubienia posadzki betonowej o 2 cm. Czy należy doliczyć.
  Odpowiedź : poz.120 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 4cm i tak należy wycenić
  Pytanie 18: czy poz. 123 dotyczy blachy Classic
  Odpowiedź : poz.123 dotyczy blachy Classic
  Pytanie 19: w poz. 160 brak pogrubienia posadzki betonowej o 3 cm. Czy należy dodać nową pozycję
  Odpowiedź : poz.160 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 5cm i tak należy wycenić
  Pytanie 20: poz. 161 j w lecz 4 cm
  Odpowiedź : poz.161 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 6cm i tak należy wycenić
  Pytanie 21 :poz. 162 j w lecz 5 cm
  Odpowiedź : poz.162 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 7cm i tak należy wycenić
  Pytanie 22 : poz 163 j w lecz 2 cm
  Odpowiedź : poz.163 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 4cm i tak należy wycenić
  Pytanie 23 : W związku z zapisem w opisie technicznym do projektu wykonawczego Sali sportowej na stronie 7 pkt. 3.11. „..po wybraniu przez inwestora firmy, która zaprojektuje i zamontuje ściankę..” dotyczącym ścianki wspinaczkowej oferent zapytuje czy w poz.233 kosztorysu należy uwzględnić cenę dostawy i montażu ścianki?
  Odpowiedź : w poz. 233 kosztorysu należy uwzględnić cenę dostawy i montażu ścianki.
  Pytanie 24 : W związku z różnicami zachodzącymi pomiędzy opisem technicznym i dokumentacją projektową a materiałem wskazanym w poz. 209 przedmiaru robót, dotyczącymi grubości materiału. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.
  Odpowiedź : poz.209 dotyczy okładziny ościeży i pilastrów z blachy w szczycie hali pomiędzy oknami O5 i O6 oraz O8 i O9.
  Pytanie 25 : Poz. 153 przedmiaru dotyczy izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej, na przekrojach przez posadzki oraz w opisie technicznym ten rodzaj izolacji nie występuje. Proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu należy uwzględnić wykonanie tej izolacji?
  Odpowiedź : w poz. 153 zamiast izolacji z papy termozgrzewalnej należy wycenić izolacją Anatol Flex 2K / warstwy posadzkowe H,J. K,L i M /
  Pytanie 26 : W części opisowej do projektu oraz na przekrojach wskazuje się jako izolację poziomą podposadzkową masę polimerowo-cementową Antol Flex 2K. W której pozycji w przedmiarze została ona uwzględniona?
  Odpowiedź : w poz. 153 zamiast izolacji z papy termozgrzewalnej należy wycenić izolacją Anatol Flex 2K / warstwy posadzkowe H,J. K,L i M /

  Pytanie 27 :Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót uwzględniającej wykonanie płyty wylewanej trybun rys. 19 poz.2.1, Poz.2.1a.
  Odpowiedź : wycenę rys.19 poz.2.1 i poz.2.1a ujmuje poz. 67 przedmiaru robót

  Pytanie 28 : W przedmiarze robót (poz. 69 oraz poz. 70) uwzględniono kanałowe płyty stropowe o nośności 7,5kN w liczbie 41 oraz płyty o nośności 10kN w liczbie 23, natomiast z dokumentacji projektowej wynikają następujące ilości płyt 7,5kN – 45szt. oraz 10kN – 19szt. Proszę o wskazanie ilości obu rodzajów płyt jaką należy uwzględnić w kosztorysie.
  Odpowiedź : Należy przyjąć ilość płyt zgodnie z wykazem prefabrykatów
  Pytanie 29 :W przedmiarze poz.88 ujęte zostało deskowanie pełne. Czy jest to deskowanie pełne czy należy ująć tu łacenie pod blachę?
  Odpowiedź : w poz. 88 przedmiaru należy przyjąć łacenie pod blachę – łaty 3x5cm co 25cm
  Pytanie 30 : W przedmiarze poz.112 w opisie zwarto deskowanie ażurowe. Proszę o wskazanie występowania tego deskowania.
  Odpowiedź : ujęte w poz. 112 deskowanie ażurowe występuje w dachu nad zapleczem hali /warstwa B – patrz rys.9 i 13.
  Pytanie 31 i 32 : czy wielkość robót w poz. 182 przedmiaru jest prawidłowo określona ?. Malowania, których powierzchni wewnętrznych ona dotyczy ?.
  W poz. 181 przedmiaru robót wymieniono wewnętrzne gładzie gipsowe. W której pozycji należy uwzględnić malowanie tych powierzchni ?.
  Odpowiedź : w poz. 182 należy przyjąć obmiar z poz. 181 to jest 2 508,128m2
  Pytanie 34 : Jaki okres pielęgnacji terenów zielonych należy uwzględnić w wycenie ?. Zakres robót określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział 2 ust. 1 nie zawiera czynności pielęgnacyjnych, natomiast w ust. 3 jest zapisane, że szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej łącznie z przedmiarem robót. W przedmiarze dołączonym do dokumentacji projektowej jest wyszczególniony dział 7 „Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym”, natomiast w przedmiarze umieszczonym w pliku „Przedmiary” tak zatytułowanego działu nie ma (pozycje występują).
  Odpowiedź : Należy uwzględnić pielęgnację terenów zielonych przez cały okres gwarancyjny deklarowany przez wykonawcę.

  WICESTAROSTA
  inż. Stanisław Krajewski  Data wprowadzenia: 2010-04-09 1529
  Data upublicznienia: 2010-04-09
  Art. czytany: 1433 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski