A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IR.272.11.2018 - przebudowa dróg powiatowych Nr 2030B i Nr 2035B - I etap
» Informacja o wyniku naboru
» Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki – Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie-Góra – Wnory Stare - IR.272.10.2018
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego - IR.7011.I.1.17.2018
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Wyjaśnienia do SIWZ - inwestycja 'Budowa sali sportowej przy ZS Nr 1 w Zambrowie'

  Zambrów, dnia 09.04.2010r.
  RI.3421/p-2/10

  WYJAŚNIENIE TREŚCI
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych opublikowanej – tekst jednolity - w Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.;

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoZarząd Powiatu Zambrowskiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wykonawcy zwrócili się z prośbą, przesłaną do nas faksem w dniu 07.04.2020r. o wyjaśnienie siwz:
  Pytanie 1
  W projekcie wykonawczym znajdują się dwa rysunki E-16 przedstawiające schematy ideowe instalacji oddymiania i nagłośnienia. Na schemacie, na którym widoczne są instalacje Parteru, I Piętra oraz hali sportowej widocznych jest 6 czujników liniowych , które nie zostały ujęte w
  przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota”. Czy należy je uwzględnić w ofercie? W legendzie instalacji nagłośnienia (ten sam rysunek) w skład centrali nagłośnienia wchodzi Wzmacniacz miksujący T240M ITC -3szt, natomiast w przedmiarze „PRZEDMIAR - roboty elektryczne ZSnr1Grota” występuje tylko jedna sztuka. Jaka jest poprawna ilość w/w urządzenia? Na drugim schemacie, na którym widoczna jest instalacja klatki schodowej składająca się z przycisku przewietrzania np. Mercor LT – 1szt, siłownika klapy – 1szt, centrali oddymiania np. Mercor MCR9705-10A – 1szt, czujnika optycznego np. Mercor DOR-40+G-40 -1szt, ręcznych ostrzegaczy pożarowych np. Mercor ROP – 2szt. Czy należy uwzględnić w/w urządzenia w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :W przedmiarze należy uwzględnić 6 czujników liniowych występujących na I piętrze, zestawienie materiałów przykładowych w opisie technicznym. Należy przyjąć 3 wzmacniacze T240M ITC. Urządzeń wypisanych w zapytaniu nie należy uwzględniać.
  Pytanie 2
  W opisie technicznym projektu wykonawczego – pkt.13 Instalacja urządzeń technologicznych węzła, przewiduje się regulację temperatury z zastosowaniem elektronicznego regulatora ECL Comfort 300-C47, czujników temperatury, elektrozaworów i termostatów ograniczających. Czy w/w urządzenia należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to jakiego typu mają to być urządzenia i jaka jest ich ilość? W jakich pozycjach w przedmiarze należy je ująć? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Wyżej wymienionych urządzeń nie należy uwzględniać w ofercie br. elektrycznej , urządzenia uwzględnione w zestawieniu materiałów wyposażenia kotłowni.
  Pytanie 3
  W opisie technicznym projektu wykonawczego – pkt.13 Instalacja urządzeń technologicznych węzła oraz na rysunkach E-20 i E-21 przedstawione są pompy obiegowe i cyrkulacyjne wraz z automatyką i sterowaniem. Czy należy uwzględnić w ofercie w/w instalację? Jeśli tak, to prosimy o podanie typów urządzeń wchodzących w skład tej instalacji oraz ich ilości. Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze zawierających te urządzenia. Prosimy o zmianę dokumentacji.
  Odpowiedź : Wyżej wymienionych urządzeń nie należy uwzględniać w ofercie br. elektrycznej , urządzenia uwzględnione w zestawieniu materiałów wyposażenia kotłowni.

  Pytanie 1
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 28 występują przewody kabelkowe – 694m. Jakiego typu są to przewody?? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 2
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 123 występują przewody izolowane jednożyłowe – 30m. Jakiego typu są to przewody?? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 3
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 36, 53, 85, 115 występują rury o śr. do 20mm; poz. 116 – rury o śr. do 28mm; poz. 2,17 – rury o śr. do 140mm. Prosimy o podanie dokładnych typów w/w rur i uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź:
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 4
  W opisie projektu wykonawczego – pkt.6 Wewnętrzne linie zasilające podane są przewody, zasilające poszczególne rozdzielnice oraz ich długości. Długości te nie zgadzają się z długościami przewodów uwzględnionych w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 18-26. Jakie długości WLZ-tów należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o zmianę dokumentacji.
  Odpowiedź : W budynku należy ułożyć następujące WLZ-ty
  a) 5x LgY 10mm²/ DVK50 dł= 24m – z RG do rozdzielnicy TSG
  b)5x LgY 70mm²/ DVK75 dł=49 m – z RG do TCO
  c)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=31 m – z RG do TWE
  d)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=26 m – z RG do TR-1
  e)5x LgY10mm²/ DVK50 dł=21 m – z RG do TR-2
  f)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 37m – z RG do TR-3
  g)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 19m – z RG do TR-4
  h)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 50m – z RG do TR-5
  i)5x LgY10mm²/ DVK50 dł= 75m – z RG do TR-6
  j)YKY 5x6mm²/ DVK50 dł= 78m – z RG do TRG

  Pytanie 5
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 54-69 występuję 226 opraw, natomiast w opisie technicznym projektu wykonawczego – rysunki E-4 i E-5, występuję łącznie 245 opraw różnego typu. Prosimy o podanie typów opraw z właściwymi ilościami.
  Odpowiedź : Należy przyjąć oprawy ilość przykładowych opraw:
  oprawa GEWISS FRYBAY A/S 250W kompletna- 24szt
  oprawy świetlówkowe Philips TCS125 2x36- 80szt
  oprawy świetlówkowe Philips Pacyfic 2x36W – 20szt
  oprawy świetlówkowe SU-MA CITY 1836 – 8szt.
  oprawy KanluX ZEW 235J 2x35W – 8szt.
  oprawy świetlówkowe Brilux ALTA 18W – 31szt
  oprawy Kanlux Shrak EL-60 – 26.szt
  oprawy awaryjna Brilux ERGO208 2x8W 3H - 1szt
  oprawy awaryjna z piktogramem Brilux ERGO208 2x8W 3h- 7szt
  oprawy świetlówkowe Philips TCW216/158 1xTLD58W z modułem awaryjnym - 18szt
  oprawa świetlówkowa Philips TCS 125 2x58 - 5szt.
  oprawy świetlówkowe Kanlux BART EL-260 2x14W - 10szt
  oprawa NOWA OPHba 400W ELGO kompletna z siatką - 4szt
  oprawa Philips Tempo 3 MWF 330 1xHPI-T400 - 1 szt.
  oprawa Philips Tempo 3 MWF 330 1xHPI-T250 - 2 szt
  Pytanie 6
  W projekcie wykonawczym – rysunek E-8 uwzględnia się bednarkę FeZn 30x4 oraz drut DFeZn fi 8 w RL18. Czy w/w materiały należy uwzględnic w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie pozycji przedmiaru, w której należy je wpisać oraz poprawny obmiar.
  Odpowiedź : Należy uwzględnić bednarkę FeZn 30x4 oraz DFeZn fi8.
  Punkt 78 – Przedmiaru robót- zamiast 156 m bednarki FeZn 30x4 należy przyjąć drut DFeZn fi8. 156m.
  Dodatkowo należy dodać 25m bednarki FeZn 30x4.
  Pytanie 7
  W opisie projektu wykonawczego – pkt.12 Instalacja systemu oddymiania przewidziane jest zastosowanie przewodów YnTKSYekw 1x2x1,0mm2 w rurce RB16, oraz przewodu HTKSHekw 1x2x1,0mm2, natomiast w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” w instalacji p.poż uwzględnia się wykorzystanie przewodu YnTKSYekw 4x2x0,8mm2. Jaki przewód należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Należy przyjąć przewód YnTKSYekw 1x2x1.0mm2 oraz HTKSHekw 1x2x1.0mm2 w długości 120m układanie pod tynkiem.
  Pytanie 8
  Prosimy o podanie poprawnych typów i ilości przewodów w instalacji elektrycznej węzła CO, ponieważ typy przewodów opisane w projekcie wykonawczym – pkt.13 Instalacja technologiczna węzła są inne niż przewody zawarte w przedmiarze „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota”.
  Odpowiedź : Należy przyjąć przewody w przedmiarze pozycja 111 zamiast YLY3x2,5mm2 przewód YDY3x2,5mm2
  pozycja 112 zamiast YLY3x1,5mm2 przewód YDY3x1,5mm2, należy dodać 25m YLY 5x1,5mm2 25m
  wciągany do rurki
  Pytanie 9
  W przedmiarze instalacji elektrycznych ” PRZEDMIAR-przyłącze telefoniczne ZSnr1Grota” – poz 3-6 oraz 12,13 występują kable nieznanego typu. Prosimy o podanie typów i ilości kabli, które należy uwzględnić w ofercie.
  Odpowiedź : Należy przyjąć następujące przewody i orurowanie;
  Poz. 1.3 5x4x0.5 2x2x0.5
  Poz. 1.4 5x4x0.5
  Poz. 1.5 2x2x0.5
  Poz. 1.6 5x4x0.5
  Poz. 1.1 rura HDF 110/6.3
  Poz. 1.2 rura A 110PS
  Pytanie 10
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne garażo-śmietnik ZSnr1Grota” poz. 6-9 występują kable i przewody kabelkowe nieznanego typu. Prosimy o podanie typów i ilości kabli, które należy uwzględnić w ofercie.
  Odpowiedź :
  Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie i BIP podane są (PDF) nakłady na roboty elektryczne w których są określone typy opraw oraz przewodów.
  Pytanie 11
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne garażo-śmietnik ZSnr1Grota” poz. 16-18 występują oprawy – 13 szt., natomiast na rys. RZUT PARTERU w projekcie wykonawczym widocznych jest 15 opraw różnego typu. Prosimy o podanie poprawnych ilości opraw.
  Odpowiedź : Wystąpił błąd w opisie .Należy przyjąć 13 opraw :
  Tak jak na przedmiarze
  7 oprawa 2x36W w pomieszczeniu
  1 oprawa Plafon techniczny 60W
  5 opraw zewnętrznych dekoracyjnych
  Pytanie 12
  W przedmiarze instalacji elektrycznych „PRZEDMIAR-roboty elektryczne ZSnr1Grota” – poz. 6 występuję rozdzielnica RG – szt 10. Jaki jest poprawny obmiar dotyczący tej pozycji. Prosimy o poprawienie dokumentacji.
  Odpowiedź : Poprawny obmiar – 1 szt.
  Pytanie 13 : poz. 25 odnosi się do ściany żelbetowej gr. 10 cm. Brak pogrubienia o 14 cm. Czy należy dodać pozycję obliczającą pełną grubość ściany żelbetowej.
  Odpowiedź : poz. 25 KNR 202 0255-01 i 0255-07 dotyczy ściany gr. 24cm i tak należy wycenić
  Pytanie 14 : w poz. 59 jest płyta żelbetowa gr. 10 cm, Czy należy doliczyć pogrubienie o 14 cm, do 24 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
  Odpowiedź : poz.59 KNR 202 0256-03 i 0256-04 dotyczy płyty gr. 24cm i tak należy wycenić
  Pytanie 15 : poz. 60 j w lecz 2 cm
  Odpowiedź : poz.60 KNR 202 0256-03 i 0256-04 dotyczy płyty gr. 12cm i tak należy wycenić
  Pytanie 16 : poz. 75 – proszę o podanie grubości i gęstości wełny mineralnej opisanej tą pozycją
  Odpowiedź : poz.75 gr. izolacji 15cm
  Pytanie 17: w poz. 120 brak pogrubienia posadzki betonowej o 2 cm. Czy należy doliczyć.
  Odpowiedź : poz.120 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 4cm i tak należy wycenić
  Pytanie 18: czy poz. 123 dotyczy blachy Classic
  Odpowiedź : poz.123 dotyczy blachy Classic
  Pytanie 19: w poz. 160 brak pogrubienia posadzki betonowej o 3 cm. Czy należy dodać nową pozycję
  Odpowiedź : poz.160 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 5cm i tak należy wycenić
  Pytanie 20: poz. 161 j w lecz 4 cm
  Odpowiedź : poz.161 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 6cm i tak należy wycenić
  Pytanie 21 :poz. 162 j w lecz 5 cm
  Odpowiedź : poz.162 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 7cm i tak należy wycenić
  Pytanie 22 : poz 163 j w lecz 2 cm
  Odpowiedź : poz.163 KNR 202 1102-02 i 1102-03 dotyczy podłoży gr. 4cm i tak należy wycenić
  Pytanie 23 : W związku z zapisem w opisie technicznym do projektu wykonawczego Sali sportowej na stronie 7 pkt. 3.11. „..po wybraniu przez inwestora firmy, która zaprojektuje i zamontuje ściankę..” dotyczącym ścianki wspinaczkowej oferent zapytuje czy w poz.233 kosztorysu należy uwzględnić cenę dostawy i montażu ścianki?
  Odpowiedź : w poz. 233 kosztorysu należy uwzględnić cenę dostawy i montażu ścianki.
  Pytanie 24 : W związku z różnicami zachodzącymi pomiędzy opisem technicznym i dokumentacją projektową a materiałem wskazanym w poz. 209 przedmiaru robót, dotyczącymi grubości materiału. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.
  Odpowiedź : poz.209 dotyczy okładziny ościeży i pilastrów z blachy w szczycie hali pomiędzy oknami O5 i O6 oraz O8 i O9.
  Pytanie 25 : Poz. 153 przedmiaru dotyczy izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej, na przekrojach przez posadzki oraz w opisie technicznym ten rodzaj izolacji nie występuje. Proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu należy uwzględnić wykonanie tej izolacji?
  Odpowiedź : w poz. 153 zamiast izolacji z papy termozgrzewalnej należy wycenić izolacją Anatol Flex 2K / warstwy posadzkowe H,J. K,L i M /
  Pytanie 26 : W części opisowej do projektu oraz na przekrojach wskazuje się jako izolację poziomą podposadzkową masę polimerowo-cementową Antol Flex 2K. W której pozycji w przedmiarze została ona uwzględniona?
  Odpowiedź : w poz. 153 zamiast izolacji z papy termozgrzewalnej należy wycenić izolacją Anatol Flex 2K / warstwy posadzkowe H,J. K,L i M /

  Pytanie 27 :Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót uwzględniającej wykonanie płyty wylewanej trybun rys. 19 poz.2.1, Poz.2.1a.
  Odpowiedź : wycenę rys.19 poz.2.1 i poz.2.1a ujmuje poz. 67 przedmiaru robót

  Pytanie 28 : W przedmiarze robót (poz. 69 oraz poz. 70) uwzględniono kanałowe płyty stropowe o nośności 7,5kN w liczbie 41 oraz płyty o nośności 10kN w liczbie 23, natomiast z dokumentacji projektowej wynikają następujące ilości płyt 7,5kN – 45szt. oraz 10kN – 19szt. Proszę o wskazanie ilości obu rodzajów płyt jaką należy uwzględnić w kosztorysie.
  Odpowiedź : Należy przyjąć ilość płyt zgodnie z wykazem prefabrykatów
  Pytanie 29 :W przedmiarze poz.88 ujęte zostało deskowanie pełne. Czy jest to deskowanie pełne czy należy ująć tu łacenie pod blachę?
  Odpowiedź : w poz. 88 przedmiaru należy przyjąć łacenie pod blachę – łaty 3x5cm co 25cm
  Pytanie 30 : W przedmiarze poz.112 w opisie zwarto deskowanie ażurowe. Proszę o wskazanie występowania tego deskowania.
  Odpowiedź : ujęte w poz. 112 deskowanie ażurowe występuje w dachu nad zapleczem hali /warstwa B – patrz rys.9 i 13.
  Pytanie 31 i 32 : czy wielkość robót w poz. 182 przedmiaru jest prawidłowo określona ?. Malowania, których powierzchni wewnętrznych ona dotyczy ?.
  W poz. 181 przedmiaru robót wymieniono wewnętrzne gładzie gipsowe. W której pozycji należy uwzględnić malowanie tych powierzchni ?.
  Odpowiedź : w poz. 182 należy przyjąć obmiar z poz. 181 to jest 2 508,128m2
  Pytanie 34 : Jaki okres pielęgnacji terenów zielonych należy uwzględnić w wycenie ?. Zakres robót określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział 2 ust. 1 nie zawiera czynności pielęgnacyjnych, natomiast w ust. 3 jest zapisane, że szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej łącznie z przedmiarem robót. W przedmiarze dołączonym do dokumentacji projektowej jest wyszczególniony dział 7 „Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym”, natomiast w przedmiarze umieszczonym w pliku „Przedmiary” tak zatytułowanego działu nie ma (pozycje występują).
  Odpowiedź : Należy uwzględnić pielęgnację terenów zielonych przez cały okres gwarancyjny deklarowany przez wykonawcę.

  WICESTAROSTA
  inż. Stanisław Krajewski  Data wprowadzenia: 2010-04-09 1529
  Data upublicznienia: 2010-04-09
  Art. czytany: 1665 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski