A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - OR.2110.6.2018
» Edyta Kossakowska-Wołpiuk
» mgr Joanna Gostkowska
» mgr Magdalena Muszyńska
» mgr Dominika Marciniak
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Miejsce załatwienia
ul. Fabryczna 3 pokój nr 120

Wymagane dokumenty
wniosek (określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r , Dz.U. Nr 24, poz. 215 ze zmianami)
1 zdjęcie
kserokopia prawa jazdy lub pozwolenia, o ile jest wymagane
kserokopia prawa jazdy z tłumaczeniem w przypadku osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą
orzeczenie lekarskie, o ile jest wymagane
orzeczenie psychologiczne, o ile jest wymagane
kserokopia karty pobytu dotyczy cudzoziemca

Miejsce odbioru
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 pokój nr 120

Opłaty
wniosek 5,00 zł
0,50 zł od każdego załącznika
za wydanie dokumentu 70,00 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

Termin załatwienia
Niezwłocznie nie dłużej niż 30 dni

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r Nr 108, poz. 908 ze zmianami)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (DZ.U. Nr 24, poz. 215 ze zmianami)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. Nr 69, poz. 640 ze zmianami)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 89, poz. 855)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2004 r , Nr 253, poz.2532 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 103 , poz. 870)

Treść
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
telefon 086 271 32 96 wew. 28
Jan Chodzicki - p.o. Naczelnika Wydziału
Anna Adamska - Inspektor
Elżbieta Brajczewska - Inspektor

Opracował
Jan Chodzicki


Data wprowadzenia: 2006-03-24 1457
Data upublicznienia: 2006-03-24
Art. czytany: 3470 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Zambrowski
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

Status Sprawy – Prawo Jazdy

Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
Powiat Zambrowski

Godziny otwarcia:


od 7.30 do 15.30

poniedziałek-piątek
Powiat Zambrowski