A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
  • Władze
  • Zarząd Powiatu
  • Posiedzenia zarządu
  • Posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2018 - 2023
  • Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 5/19, które odbyło się w dniu 8 lutego 2019 r.

    Porządek posiedzenia

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
    4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
    a) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
    b) przyjęcia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla powiatu odrębnymi ustawami na rok 2019,
    5. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
    6. Sprawy różne z zakresu działania
    1) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
    a) projekt mpzp terenów położonych w obrębie wsi Szumowo,
    b) wniosek Zakładu Karnego w Czerwonym Borze o utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej od trasy Łomża-Zambrów do ZK,
    c) wniosek mieszkańców wsi Nowy Skarżyn o naprawę drogi powiatowej Nr 2019B na odcinku Stary Skarżyn – Miodusy,
    d) wniosek sołtysa wsi Wiśniewo dot. ułożenia chodnika na odcinku drogi powiatowej od granicy szkoły do drogi S8,
    e) petycja w imieniu mieszkańców wsi Gosie Małe, Gosie Duże, Zanie-Leśnica, Krusze Łubnice. Łubnice Krusze, Podłatki Małe, Podłatki Duże oraz Szeligi Leśnica dot. przebudowy odcinka drogi od m. Zanie Leśnica do m. Szeligi Leśnica,
    2) Wydziału Organizacyjnego
    a) wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o wyrażenie zgody na zezłomowanie samochodu należącego do szkoły,
    b) Informacja z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.”,
    c) pismo Związku Powiatów Województwa Podlaskiego dot. podjęcia uchwały dot. zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
    d) pismo Prezesa Spółki „Szpital Powiatowy w Zambrowie” dot. dofinansowania szpitala przez samorządy powiatu zambrowskiego,
    3) Sam. St. ds. oświaty
    a) wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w ZSNr 1, ZSA w Zambrowie oraz SOSzW w Długoborzu,
    b) sprawozdanie Biblioteki Gminnej w Szumowie w zakresie prowadzenia w 2018r. zadania powiatowej biblioteki publicznej,
    c) Informacja z realizacji zadania publicznego za 2018 r. z zakresu kultury fizycznej.
    d) Informacja z realizacji zadania publicznego za 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
    7. Wolne wnioski.    Data wprowadzenia: 2019-02-08 1408
    Data upublicznienia: 2019-02-08
    Art. czytany: 35 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Powiat Zambrowski
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

    Status Sprawy – Prawo Jazdy

    Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
    Powiat Zambrowski

    Godziny otwarcia:


    od 7.30 do 15.30

    poniedziałek-piątek
    Powiat Zambrowski