A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - OR.2110.1.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Wykonanie chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2012B, 1993B i 1981B
» Informacja o unieważnieniu postępowania Wykonanie chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 2012B, 1993B i 1981B
» Informacja o wyborze oferty sprzątanie miasta Zambrów w 2019 r.
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obiekt melioracyjny 'Cieciorki'
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2018 - 2023
 • Uchwała Nr 13/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa d realizacji projektu ...

  UCHWAŁA NR 13/19
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 10 stycznia 2019 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Śmigaj na staż - sięgnij po praktykę”

  Na podstawie art. 48 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

  § 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Baranowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego – „Grota” w Zambrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Zambrowskiego w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Śmigaj na staż - sięgnij po praktykę”, numer konkursu: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w tym do:
  - podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
  - potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu,
  - podpisania umowy o dofinansowanie,
  - podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,
  - zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego – „Grota” w Zambrowie.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Zarządu
  Stanisław Władysław Ożlański


  Członkowie Zarządu:
  1) Jacek Norbert Murawski
  2) Kazimierz Dmochowski
  3) Sebastian Orłowski
  4) Ryszard Bohdan Świderski  Data wprowadzenia: 2019-01-11 0815
  Data upublicznienia: 2019-01-11
  Art. czytany: 87 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski