A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
 • Ogłoszenia o terminach sesji
 • Ogłoszenie o terminie XXIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

  O G Ł O S Z E N I E

  Ogłasza się, że w dniu 19 października 2018 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2017 r.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  6. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.
  7. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.;
  b) ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim.
  9. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
  10. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
  11. Interpelacje i zapytania radnych.
  12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  13. Wnioski i oświadczenia radnych.
  14. Sprawy różne.
  15. Zakończenie obrad.


  Data wprowadzenia: 2018-10-16 1148
  Data upublicznienia: 2018-10-16
  Art. czytany: 188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski