A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego - OR.272.6.2018

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego - OR.272.6.2018

  Zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie oraz nw. jednostkach organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 52, 18-301 Zambrów,
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów,
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, ul. M. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów,
  5. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego 'Grota' w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów,
  6. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów,
  7. Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów,
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Długobórz I Nr 5, 18-300 Zambrów,
  9. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów.

  Zadania Inspektora Ochrony Danych:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania (analiza ryzyka) oraz udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich sprawach;
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych lub rejestru kategorii czynności (art. 30);
  • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (art. 33);
  • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34);
  • aktualizacja analiz ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych;
  • aktualizacja polityk bezpieczeństwa administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • kontrola podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 28 RODO, w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

  Okres realizacji zadania:

  od 25 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

  Warunki płatności:

  Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, miesięcznie - w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia usługi przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

  Kryteria oceny ofert:

  Cena – 100%

  Wymagane załączniki:

  1. formularz ofertowy
  2. kopie co najmniej 3 referencji zrealizowanych usług na pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny.

  Miejsce i termin złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sekretariat pokój nr 128, fax 86 271 20 92, poczta elektroniczna: informatyk@powiatzambrowski.com, do dnia 13 kwietnia 2018 do godziny 10:00

  Termin otwarcia ofert: 13 kwietnia 2018 godz. 10:30

  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Malinowski, tel. 86 271 24 18 w. 137, fax. 86 271 20 92, e-mail: informatyk@powiatzambrowski.com, w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zawrze odrębne dotyczące każdego z podmiotów (Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu).

  STAROSTA
  Robert Maciej Rosiak  Data wprowadzenia: 2018-04-06 1201
  Data upublicznienia: 2018-04-06
  Art. czytany: 527 razy

  » druk oferty - rozmiar: 16957 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Malinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski