A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr III/18/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Zambrów zadania publicznego prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
» Uchwała Nr III/17/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
» Uchwała Nr III/16/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty
» Uchwała Nr III/15/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
» Uchwała Nr III/14/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Posiedzenia zarządu
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018
 • Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 98/18, które odbyło się w dniu 5 lutego 2018 r.

  Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 96/18 i 97/18.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (IV)”,
  b) przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (IV)”,
  c) przystąpienia do projektu „Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy”,
  d) delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  5. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za 2017 r.
  7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za 2017 r.
  8. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
  9. Sprawy różne z zakresu działania
  1) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
  a) odpowiedź Wójta Gminy Szumowo dot. dofinansowania inwestycji z budżetu gminy na realizację, której został złożony wniosek do PRGiPID na lata 2016-2019,
  b) wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarzynie Starym o zainstalowanie na drodze powiatowej w pobliżu szkoły progu zwalniającego,
  c) wniosek firmy MOST Sp. z o.o. Sopot dot. przeprowadzenia tymczasowego ruchu pojazdów przez odcinek ul. PJP II na odcinku od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 71 PP,
  d) informacja dot. konkursu na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego),
  2) Samodzielnego stanowiska ds. oświaty
  a) Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji zadań Biblioteki Gminnej w Szumowie pełniącej funkcję biblioteki powiatowej,
  b) plan wydatków dotacji na 2018 r. na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie,  Data wprowadzenia: 2018-02-12 0821
  Data upublicznienia: 2018-02-12
  Art. czytany: 223 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski